เบอร์โทรศัพท์ภายในกรมสรรพสามิตภายในหน่วยงานพื้นที่ภาคที่3
ลำดับที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ff
เบอร์โทรภายใน no.1
เบอร์โทรภายใน no.2
1
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
73000
73001
2
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
73100
73101
3
สาขาเมืองนครราชสีมา
73105
73106
4
สาขาสีคิ้ว
73110
73111
5
สาขาโนนสูง
73120
73121
6
สาขาบัวใหญ่
73130
73131
7
สาขาพิมาย
73140
73141
8
สาขาโชคชัย
73150
73151
9
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
73200
73201
10
สาขาเมืองชัยภูมิ
73205
73206
11
สาขาภูเขียว
73210
73211
12
สาขาจัตุรัส
73220
73221
13
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
73300
73301
14
สาขาเมืองบุรีรัมย์
73305
73306
15
สาขาสตึก
73310
73311
16
สาขานางรอง
73320
73321
17
สาขาประโคนชัย
73330
73331
18
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
73400
73401
19
สาขาเมืองยโสธร
73405
73406
20
สาขาไทยเจริญ
73410
73411
21
สาขามหาชนะชัย
73420
73421
22
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
73500
73501
23
สาขาเมืองร้อยเอ็ด
73505
73506
24
สาขาสุวรรณภูมิ
73510
73511
25
สาขาโพนทอง
73520
73521
26
สาขาอาจสามารถ
73530
73531
27
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
73600
73601
28
สาขาเมืองศรีสะเกษ
73605
73606
29
สาขากันทรลักษณ์
73610
73611
30
สาขาขุขันธ์
73620
73621
31
สาขาอุทุมพรพิสัย
73630
73631
32
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
73700
73701
33
สาขาเมืองสุรินทร์
73705
73706
34
สาขาท่าตูม
73710
73711
35
สาขาปราสาท
73720
73721
36
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
73800
73801
37
สาขาเมืองอุบลราชธานี
73805
73806
38
สาขาพิบูลมังสาหาร
73810
73811
39
สาขาเดชอุดม
73820
73821
40
สาขาตระการพืชผล
73830
73831
41
สาขาเขมราฐ
73840
73841
42
สาขาวารินชำราบ
73850
73851
43
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
73900
73901
44
สาขาเมืองอำนาจเจริญ
73905
73906
45
สาขาปทุมราชวงศา
73910
73911