ติดต่อ

Facebook FanPage : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3

Line Open Chat : สรรพสามิตภาคที่ 3  (ถามตอบปัญหาสรรพสามิต)
รหัสผ่านเข้าร่วมแชท : 6761

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

177/1 ตรอกโรงต้ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  3000
โทร. 044-256761                Fax 044-230425

หมายเลขต่อภายใน
ส่วนอำนวยการ                201-204
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี    212-214
ส่วนป้องกันและปราบปราม    113-114
ส่วนกฎหมาย                  412
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ     313-314