โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม

นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม ณ โรงแรมเดอะริช โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

Posted in กิจกรรม.