เปิดตัวโครงการ “ครัวปันอิ่ม”เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

ภาพบรรยากาศเปิดตัวโครงการ “ครัวปันอิ่ม”เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

Posted in กิจกรรม.