โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเครื่องดื่ม

นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเครื่องดื่ม” ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

Posted in กิจกรรม.