ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

uatucm388637
Posted in ประกาศรับสมัครงาน.