ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

uatucm388638
Posted in ประกาศรับสมัครงาน.