กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ จำนวน 2000 ลิตร ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3, นายอภิวัชธ์ มีเสือ สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา, นายสิทธิชัย เพาะปลูก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ จำนวน 2000 ลิตร ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

Posted in กิจกรรม.