โครงการ “สรรพสามิต และ คบจ.นม. สานฝัน ปันรัก เติมเต็มเด็กดี สู่สังคมอย่างยั่งยืน”

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.นม.) จัดโครงการ “สรรพสามิต และ คบจ.นม. สานฝัน ปันรัก เติมเต็มเด็กดี สู่สังคมอย่างยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นำโดย นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นายอภิวัชร์ มีเสือ สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา และ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 คลังจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ร้านอาหารทะเลระนองซีฟู๊ด ร่วมกันจัดเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับแจกเด็ก โดยนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ และ วินัยแก่เด็กและผู้มาร่วมงาน ในงานมีการจัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงเด็ก ๆ และ ผู้มาร่วมงาน โดยมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ และ แจกของรางวัล อุปกรณ์การเรียน จักรยาน ขนม ฯลฯ ตลอดจนมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย. นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ยังได้มีการจัดกิจกรรม “กีฬา คบจ. นครราชสีมา สัมพันธ์ ปี 2563” โดยคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา มีการแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ เช่น กินวิบาก กอล์ฟมหาสนุก วิ่งกระสอบ และการแข่งขันกีฬา เช่น ตะกร้อ เปตอง แชร์บอล ฯลฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ในจังหวัดนครราชสีมา ณ สนามหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

Posted in กิจกรรม.