สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ร่วมโครงการ ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นำโดย นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ร่วมโครงการ ❤️“ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ”❤️ จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริหารการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ในวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2532 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงปีใหม่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญปีใหม่ด้วยการบริจาคโลหิต🎈ภายในงานมีกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา การแสดงดนตรี ทั้งนี้ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ได้มีตัวแทนในการร่วมบริจาคโลหิตจากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Posted in กิจกรรม.