สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9 เนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9 เนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันนี้(5ธค62)ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายอภิวัชร มีเสือ สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา และ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Posted in กิจกรรม.