ตัวอย่างแสตมป์ กรมสรรพสามิต ปี 2561

Link https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSNK3WvvmvdAmyPuXvBj9JxK6gALfFudKHJ1YhV1NlraEhRNDv8Fv9X1l6xJjv7KOk-zHp3MAtvDcpo/pub

*หมายเหตุ ระบบอาจใช้เวลานานในการโหลดภาพ เนื่องจากมีรูปภาพแสตมป์จำนวนมาก

หน้าจอ ตัวอย่างแสตมป์กรมสรรพสามิต