ตุลาคม 2550  
พฤศจิกายน 2550  
ธันวาคม 2550  
มกราคม 2551  
กุมภาพันธ์ 2551  
มีนาคม 2551  
เมษายน 2551  
พฤษภาคม 2551  
มิถุนายน 2551  
กรกฎาคม 2551  
สิงหาคม 2551  
กันยายน 2551  
ไตรมาสที่1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2549 )  
ไตรมาสที่2 ( มกราคม - มีนาคม 2550 )  
ไตรมาสที่3 ( เมษายน - มิถุนายน 2550 )  
ไตรมาสที่4 ( กรกฏาคม - กันยายน 2550)  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3
ที่ตั้ง 177/1 ตรอกโรงต้ม
อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ชั้น 1
      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแล
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ โดยตรงที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ชั้น 2
หรือ โทร. 0 - 4425 - 6761 ต่อ 113
ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ
*** ขอดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ชั้น 2 ***
 
การจัดการความรู้
   
   
 
 
 
 
พ.ร.บ.และประกาศต่าง ๆ
ffffff
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) โดยวิธีประกวดราคา/สอบราคา
demo
 
 
 
 
 
กฏหมาย และ พ.ร.บ. ต่างๆ  
อัตราภาษี  
กฏกระทรวง  
ประกาศ  
คำสั่งกรมสรรพสามิต  
ระเบียบกรมสรรพสามิต