องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน ค่านิยมกรมสรรพสามิต (STARS): S=standardization ความมีมาตรฐาน T=Transparency ความโปร่งใส A=Accountability จิตสำนึกความรับผิดชอบ R=Rapid & Simplicity ความรวดเร็วและเรียบง่าย S=Satisfaction ความพึงพอใจ
กิจกรรมกีฬาสีสรรพสามิตสัมพันธ์ ปี 2557 
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัด
กิจกรรมฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ทุกพื้นที่..More
มอบเงินสนับสนุนงานวันเด็ก ปี2557
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่3 มอบเงินสนับสนุนงาน
วันเด็กประจำปี 2557 แด่ผู้ใหญ่บ้านบุ่งหมู่
ที่ 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8
มกราคม 2557
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่3 และ ผู้แทนเข้าร่วมงานวัน
เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
..More
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดี และ พลังของแผ่นดิน

นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่3 เป็นประธานในพิธีฯ
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
..More
     
Search
 
สมุดโทรศัพท์ กรมสรรพสามิต
ดาวน์โหลด
กระดานข่าว กรมสรรพสามิต
สหกรณ์ออมทรัพย์ ขรก.สรรพสามิต
โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน
หน่วยงานภายในสรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่ต่างๆ
 
Link อื่นๆ..
 
คู่มือ"มาตรฐานการปฏิบัติงาน"
ชม Clip VDO Broadcast ที่นี่
 
 
 
  • ข่าวประกาศต่างๆ
  • ข่าวประกวดราคา
  • ข่าวรับสมัครงาน
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการจ่ายเงินและการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ซื้อกรณี
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามมาตรการรถยนต์คันแรก สำหรับกรมสรรพสามิต
เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบงานจัดเก็บข้อมูลฉลากสุรา ยาสูบ
อัตราภาษีสรรพสามิต 2556
คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
โหลดเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์คันแรก
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ (Value for Money – VFM)
ใบแจ้งซ่อมครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
โหลดแบบตราสัญลักษณ์ ๘๑ ปี กรมสรรพสามิต ที่นี่
โหลดรูปแบบ Font ไทย SIPA
กฏหมายไอที.."รู้ไว้ห่างไกลคุก"
 
 
   
Copyright © 2010 by สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 | จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ |
| 177/1 ตรอกโรงต้ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา | โทรศัพท์ 044-256761 โทรสาร 044-230425 | Res. 1280x