บุรีรัมย์
"เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม"
สรรพสามิตพื้นที่ | อัตรากำลัง | เขตรับผิดชอบของสรรพสามิตพื้นที่สาขา

ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

จังหวัดบุรีรัมย์สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยลพบุรี
(พุทธศตวรรษที่ 12 – 18) จากนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงและแตกแยกไปตั้งชุมชนเล็ก ๆ ตามป่าหรือชายแดน เรียกว่า “เขมรป่าดง” ในสมัยอยุธยาและธนบุรีมีเฉพาะชื่อเมือง ได้แก่ เมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย ต่อมา พ.ศ. 2319 สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มีการปราบพวกกบฏและรวบรวมผู้คนเมืองต่าง ๆ ได้แก่ เขมรป่าดงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 410 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 21 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2. อำเภอนางรอง
3. อำเภอประโคนชัย
4. อำเภอพุทไธสง
5. อำเภอลำปลายมาศ
6. อำเภอสตึก
7. อำเภอกระสัง
8. อำเภอละหานทราย
9. อำเภอบ้านกรวด
10. อำเภอคูเมือง
11. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
12.อำเภอปะคำ
13. อำเภอหนองหงส์
14. อำเภอนาโพธิ์
15. อำเภอพลับพลาชัย
16. อำเภอห้วยราช
17. อำเภอโนนสุวรรณ
18. อำเภอชำนิ
19. อำเภอโนนดินแดง
20. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
21. อำเภอหนองกี่
22. กิ่งอำเภอบ้านด่าน
23. กิ่งอำเภอแคนดง

 

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี และเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

เทศกาลงานประเพณี
1. งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรด ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จัดงานในวันเพ็ญเดือน 3 เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะพระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบุรีรัมย์และชาวอีสานทั่วไปเลื่อมใสศรัทธามาก
2. งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง ที่เขากระโดง อำเภอเมือง จัดงานในวันเพ็ญเดือน 3 เช่นกัน ประชาชนจะไปนมัสการรอบพระพุทธบาทจำลองและพระสุภัทรบพิตร ตลอดจนเที่ยวงานกันอย่างคับคั่ง
3. งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นงานประจำปีของประชาชนในเขตอำเภอนางรองและอำเภอประโคนชัย จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ กำหนดเป็นวันขึ้นเขาพนมรุ้ง จัดในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี
4. งานแข่งเรือ เป็นงานประเพณีของชาวอำเภอสตึก จัดแข่งในแม่น้ำมูล มีเรือจากอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุรินทร์มาร่วมแข่งขัน จัดขึ้นวันเสาร์ อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน
5. งานมหกรรมว่าวอีสาน และงานขึ้นปล่อยภูเขาไฟกระโดง หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคม ประมาณวันที่ 1-2 ธันวาคมของทุกปี จะมีการจัดงานมหกรรมว่าวอีสาน ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ 12 นักษัตร และการประกวดธิดาฟ้าอีสานจากสาวงามทั่วภาคอีสาน
6. งานเครื่องเคลือบพันปี จัดขึ้นที่อำเภอบ้านกรวด ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในอำเภอบ้านกรวด


สถานที่น่าสนใจ

1. วนอุทยานเขากระโดง เขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีความสูง 265 เมตร อยู่ห่างตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตามทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 มีพันธุ์ไม้พื้นเมืองน่าศึกษาหลายชนิด สามารถขับรถขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้ ก่อนถึงยอดเขา มีสระน้ำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บนยอดเขาเป็นลานกว้าง ประดิษฐาน "พระสุภัทรบพิตร" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ ใกล้เคียงกันมีซากโบราณสถานก่อด้วยศิลาแลง ปัจจุบันได้สร้างมณฑปครอบ และประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองไว้ภายใน
2. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านตาเป็ก ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ 64 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางบุรีรัมย์-นางรอง 50 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายอีก 14 กิโลเมตร หรืออาจเดินทางไปอำเภอประโคนชัยจะมีทางแยกไปพนมรุ้งอีก 21 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้ จะผ่านแยกเข้าปราสาทเมืองต่ำด้วย
3. ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู และได้รับการดัดแปลงเป็นพุทธสถาน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีการก่อสร้างต่อเติมกันหลายสมัย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ปราสาทพนมรุ้งหันไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ตั้งเรียงรายขึ้นไปจากลาดเขาทางขึ้นจนถึงปรางค์ประธานบนยอด อันเปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะ
4. ปรางค์ประธาน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมณฑป เสากรอบประตู เสาติดผนัง ทับหลัง หน้าบัน ซุ้มชั้นต่างๆ ตลอดจนกลีบขนุนปรางค์ ล้วนสลักลวดลายประดับทั้งลวดลายดอกไม้ ใบไม้ ภาพฤาษี เทพประจำทิศ ศิวะนาฏราช ที่ทับหลังและหน้าบันด้านหน้าปรางค์ประธาน ลักษณะของลวดลายและรายละเอียดอื่นๆ ทำให้กำหนดได้ว่า ปรางค์ประธานพร้อมด้วยบันไดทางขึ้นและสะพานนาคราชสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17
กรมศิลปากรได้ทำการซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้ง โดยวิธีอนัสติโลซิส คือ รื้อของเดิมลงมาโดยทำรหัสไว้ จากนั้นทำฐานใหม่ให้แข็งแรง แล้วนำชิ้นส่วนที่รื้อรวมทั้งที่พังลงมากลับไปก่อใหม่ที่เดิมโดยใช้วิธีการสมัยใหม่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
5. ปราสาทหินเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้มาก จากปราสาทหินพนมรุ้งใช้เส้นทางไปประโคนชัยระยะทาง 8 กิโลเมตร มีทางแยกขวาอีก 5 กิโลเมตร ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก คือ ปรางค์อิฐ 5 องค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงสองชั้น กำแพงชั้นในก่อด้วยหินทรายเป็นห้องแคบๆ ยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่า ระเบียงคด กำแพงชั้นนอกเป็นกำแพงศิลาแลง กำแพงทั้งสองชั้นมีซุ้มประตูก่อด้วยหินทรายอยู่ในแนวตั้งตรงกันทั้ง 4 ด้าน สลักลวดลายงดงาม ตั้งแต่หน้าบัน ทับหลัง และเสาติดผนัง เป็นภาพเล่าเรื่องในศาสนาฮินดูและลายพรรณพฤกษา
ระหว่างกำแพงชั้นในและกำแพงชั้นนอก เป็นลานกว้างปูด้วยศิลาแลง มีสระน้ำขุดเป็นรูปหักมุมตามแนวกำแพงอยู่ทั้ง 4 มุม ขอบสระเป็นลำตัวนาค มีเศียรแผ่พังพานอยู่ที่มุมสระ นับเป็นปราสาทขอมที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง

สินค้าของที่ระลึก
ผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่งดงามของพุทไธสง ปลาจ่อมอร่อยที่ประโคนชัย มะพร้าวเผา ขาหมูเลิศรสของนางรอง กุนเชียง และไก่ย่างลำปลายมาศ หัวผักกาดหวานอบน้ำผึ้งขนานแท้ดั้งเดิมของกระสัง และกุ้งอร่อยที่สตึก นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าดังกล่าวได้จากร้านต่างๆ ในตัวเมือง

 
Home | นครราชสีมา | ชัยภูมิ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | อำนาจเจริญ | ร้อยเอ็ด