สถานบริการ
ไนท์คลับและดิสโกเธค
การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจต่าง ๆ ในสถานบริการ เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ
สถานอาบน้ำ หรืออบตัวและนวด
เป็นกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจอีกประเภทหนึ่งที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
สนามแข่งม้า
เป็นกิจการเสี่ยงโชค โดยผู้เล่นการพนันแข่งม้าจะได้รับเงินรางวัลตอบแทน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นกิจการเสี่ยงโชคอีกประเภทหนึ่ง
สนามกอล์ฟ
เป็นกิจการที่มีรายได้เป็นธุรกิจ แต่ลักษณะกิจการมีผลกระทบต่อดุลยภาพ
ของสิ่งแวดล้อม
กิจการโทรคมนาคม
กิจการโทรศัพท์เป็นการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของประชาชน
ทั่วไป